ผอ.สพม.15 มอบอินทผาลัมต้อนรับเดือนรอมฎอน

23 เมษายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 มอบอินทผาลัมให้กับบุคลากรในสำนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากใกล้จะถึงช่วงเทศกาลถือศีลอด  เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากร ณ ลานเอนกประสงค์หน้าห้องผอ…พินีภรณ์:ภาพ-ข่าว