สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี โดย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป. หนองคาย เขต ๒ ประธานกรรมการ, ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ,ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์