สพฐ.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมราชวัลลภอาคารราชวัลลภชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น .นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร จัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา partter ship school เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2563 ณห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ