ช่วยเหลือนักเรียนได้รับความเดือดร้อนไฟไหม้บ้านพัก

วันที่ 24  เมษายน  2563  นายคำปุ่น  บุญเชิญ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุรินทร์  เขต 1 และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ  ครอบครัว  ด.ช. อัครเดช  ไชยธารากุล  นักเรียนชั้น ป. 2  โรงเรียนบ้านหนองขนาด  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์  (สังกัด สพป.สร.1)  ซึ่งได้รับความเดือดร้อน  ไฟไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง  และเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น  ได้มอบเงินสดและของใช้จำเป็นส่วนหนึ่ง  ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว   พร้อมนี้ได้พบปะพูดคุยกับ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขนาด  คณะครู  และผู้นำหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน)  ถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เดือดร้อน  ให้บรรเทาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ต่อไป