ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือข้าราชการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัย ที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้กับนางอุไร ไชยศรี ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองและนางรุจี กิตติพระวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ อำเภอสังคม ซึ่งข้าราชการทั้งสองท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 63 ที่ผ่านมา “กองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน” ของสพป.นค.1 นั้น ได้จัดตั้งขึ้นจากดำริของ ดร.อนันต์ พันนึก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาให้กับข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในเบื้องต้น ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่นวาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น