ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากโสม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากโสม อำเภอสังคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องจากได้รับรายงานจากทางผู้อำนวยการสถานศึกษาว่ามีเหตุไฟไหม้อาคารเรียน และมีความเสียหายจำนวน 1 ห้องคือห้องพักครู ซึ่งได้มีคณะพิสูจน์หลักฐาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังตรวจหาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยดังกล่าว โดยมีนายมงคล เพ็งสมภาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งและคณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู ได้ร่วมให้ปากคำ ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ให้คำแนะนำในการจัดหางบประมาณซ่อมแซมพร้อมกับกล่าวกำชับการอยู่เวรยาม การเช็คสายไฟอาคารเรียนและได้ให้กำลังใจแก่บุคลากรทุกคน อีกด้วย