ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.น่าน เขต 2  พร้อมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 3 ขวบ ของโรงเรียนบ้านสบปืน และโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน