เขตตรวจราชการที่ 10 จัดพิธีลงนามในสัญญาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป. สังกัด สพม. และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนในพิธีลงนามในสัญญาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป. สังกัด สพม. และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระหว่างกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยา มาตย์แสง โทรศัพท์จังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนาม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2, 3, 4 ผู้แทน สพม. เขต 20 ผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ของ สพป.อุดรธานี เขต 1 และ คณะผู้บริหารจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 จ.อุดรธานี