สพป.ลพบุรี เขต 1 > จัดตั้งเครื่องกดเจลแอลกกอฮอล์จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำหรับใช้ในราชการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. >>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ จัดตั้งเครื่องกดเจลแอลกกอฮอล์จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำหรับใช้ในราชการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่ได้สาธิตการใช้งาน ณ จุดคัดกรอง สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)