ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี

วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี โดยนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผวจ.ปัตตานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายอำเภอปะนาเระ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในท้องที่ ร่วมในโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางติดต่อราชการ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านคาโต สพป.ปัตตานี เขต 1