สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมรับชมรับฟัง “พุธเช้าข่าวสพฐ.” รับทราบนโยบาย

วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ  ห้องประชุม Video  Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1 นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ประชุมรับชมรับฟัง “พุธเช้าข่าวสพฐ.” รับทราบนโยบาย

พร้อมแจ้งข้อราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กพ.1 ประชุมรับชมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.รับทราบนโยบาย