สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการหาแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าง

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563เวลา 11.00 น นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมหาแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1