สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ(5ส., Big Cleaning Day)

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ , ดร.อารยันต์ แสงนิกุล และ นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการบริหารการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ (5ส.,Big Cleaning Day) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ณ บริเวฯรอบนอกและในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3