โรงเรียนบ้านปรัง สพป.ปัตตานี เขต 1 รับมอบทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน ปีที่ 9 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านปรัง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมรับมอบทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน ปีที่ 9 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวนเงิน 49,821 บาท โดยนายวิเศษ แสงอรุณ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองจิก จังหวัดปัตตานี และคณะ ทำการส่งมอบทุนอาหารกลางวัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการเกษตร ในทางปฏิบัติให้แก่นักเรียน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาจัดทำเป็นอาหารกลางวัน ส่วนเหลือสามารถนำไปขายเป็นรายได้สมทบทุน ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารกลางวัน ของผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีใจรักในอาชีพทางการเกษตร สนใจศึกษาวิชาการด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการสอดแทรกแนวคิดตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ในภายภาคหน้า นอกจากนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารในการพัฒนาชนบทอีกด้วย