สพป.น่าน เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 15.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำโดย นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2