สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 เมษายน  2563 เวลา 09.30 -16.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ บุคลากร สพป.ชัยนาท  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท ทั้งนี้ สพป.ชัยนาท  ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เข้าประชุม สวมหน้ากากอนามัย ลงชื่อเข้าร่วมประชุม ใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ การรักษาระยะห่างโดยจัดที่นั่งประชุมเว้นระยะห่าง 1 เมตร โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานการประชุม