ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(ICT) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15 จังหวัดนราธิวาส โดยถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม สพฐ. ซึ่งมีนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธาน..

พินีภรณ์ : ภาพ/ข่าว