ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือข้าราชการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัย ที่โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้กับนางสาวนริศรา พรมวัน ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านนาโคก มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีและเป็นข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 63 ที่ผ่านมา “กองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน” ของสพป.นค.1 นั้น ได้จัดตั้งขึ้นจากดำริของ ดร.อนันต์ พันนึก โดยมีการจัดกิจกรรมปั่นปันรักฯและการบริจาคเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด เพื่อเป็นกองทุนไว้สำหรับช่วยเหลือและเยียวยาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในเบื้องต้น ที่ประสบภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน อีกด้วย