ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมด้วย นายการูร ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ร่วมในการปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแก่ครูบรรจุใหม่ จำนวน ๕ ราย ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา ๒ ปี