สพป.กระบี่ ร่วมกับ อบจ.กระบี่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประชุมเตรียมร่วมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ห้องประชุมพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  และนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  ประชุมเตรียมร่วมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานร่วมกัน โดยจัดพร้อมกันทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  โดยปีที่ผ่าน ๆ มา แต่ละสังกัดต่างจัดงานไปคนละครั้ง แต่ในปีนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพหลักในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยจัดร่วมกันทุกระดับ ทุกสังกัด  เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในภาพรวมมากขึ้น