ผอ.สพม.28 ออกตรวจติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร)  ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามการรับนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร