สพป.พิษณุโลก เขต 3 ช่วยเหลือนักเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วย นางสาวจันจิรา อุ่นไพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก จำนวน 2,000 บาท ให้กับ เด็กชายกิตตินันท์ พรหมรัตน์ นักเรียนโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก