สพป.สร.1 เตรียมการ การจัดระบบการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์ COVID – 19

วันที่  5  พฤษภาคม  2563 ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุรินทร์ เขต 1  จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย  รอง ผอ.เขตพื้นที่  ประธานเครือข่ายฯ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  และศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  ในนการสร้างความเข้าใจ  เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2563 นี้