สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน