สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่  ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๗ รูป  เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์