สพป.น่าน เขต 2 จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2