ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นจำนวนมาก ณ เมรุวัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์