สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา

วันที่  ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด นำโดยชมรมแสงธรรมส่องแสงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน ๖) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒