สพฐ. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ด้วยตู้ “สพฐ. ปันสุข” สร้างวัฒนธรรมในการแบ่งปัน


วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตู้ “สพฐ. ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ณ อาคารต่าง ๆ ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. จัดกิจกรรม ตู้ “สพฐ. ปันสุข” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมในการแบ่งปัน อันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีให้แก่องค์กร โดยการจัดทำตู้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น น้ำดื่ม นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กระดาษชำระ ฯลฯ นำไปวางบริเวณจุดบริการ จำนวน 5 จุด ได้แก่ หน้าอาคาร สพฐ.1 หน้าอาคาร สพฐ.5 หน้าอาคาร สพฐ.3 (สทร.) หน้าศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 และหน้าสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) อาคาร สพฐ.2 สำหรับให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ต้องการกลับไปใช้ได้ อีกทั้งผู้ที่สนใจร่วมบริจาคให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ยังสามารถนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่เข้าไปในตู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย เป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันแบบไม่รู้จบให้เกิดขึ้นใน สพฐ. ต่อไป