การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดสุรินทร์ เฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่  23  พฤศจิกายน 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพหลัก  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  เขต 3  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) จัดพิธีเปิด  การจัดแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” ระดับจังหวัดสุรินทร์  ได้รับเกียรติจาก  นายนิวัติ  น้อยผาง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานพิธีเปิด  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์   เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล   กระทรวงศึกษาธิการ  และ สพฐ.  ในการนำกีฬาสู่สถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้   และเพื่อเฟ้นหาตัวแทนระดับจังหวัด  เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป  ใช้ระยะเวลาในการแข่งขันระหว่างวันที่  22  – 23  พฤศจิกายน  2561  กีฬาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วย   ฟุตบอลชาย   ฟุตซอล ชาย   วอลเลย์ชาย/หญิง   เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง  การ บาสเกตบอลชาย/หญิง   และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น  คือ ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี  ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 4  เขต  การนี้  นางวิมลมาลย์  รินไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์   ปชส. สพป.สร.1 รายงาน