สพป.สงขลา2 แบ่งปัน เปิด “ตู้ปันสุข”

วันที่ 13 พฤษภาคม  2563  นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  เป็นประธานเปิด “ตู้ปันสุข”  คนไทยไม่ทิ้งกันในสถานการณ์โควิด-19  โดยมีนางสาวชนภรณ์  อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เป็นการแบ่งปันให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนในสถานการณ์โควิด-19 บริเวณรอบๆสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  และบริเวณอำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ในการนี้นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ทุกคนที่ไม่เดือนร้อนและมีกำลังที่จะแบ่งปันให้แก่ประชาชนได้สานต่อโครงการ ฯ ดังกล่าวต่อไป  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจที่จะมอบให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

ภาพ/ ข่าว  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤษศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์