สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการถอดบทเรียน“ยกระดับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน RT NT O-NET” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมการถอดบทเรียน“ยกระดับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน RT NT O-NET” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีนายอรรถกร ชัยมูล รองผอ.สพป.นค.1 กล่าวรายงานการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน RT NT O-NET ในปีที่ผ่านมา และความเป็นมาในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้เป็นแกนนำในกลุ่มสาระภาษาไทย ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้บรรยายพิเศษพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1