สพม.37 มอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลน่าน สู้วิกฤต COVID – 19

สพม.37 มอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลน่าน สู้วิกฤต COVID – 19

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สพม.37 โดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ได้มอบหมายให้นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.37 ในพื้นที่จังหวัดน่าน มอบ Face Shield จำนวน 500 ชิ้น พร้อมกับน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลน่าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับวิกฤต COVID – 19 ในครั้งนี้