สพป.ชัยนาท ประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา เพื่อแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ และหารือข้อราชการ ให้กับหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทราบและปฏิบัติ