การแข่งขัน “สพฐ.เกมส์” ปี 2561 จังหวัดลำปาง

ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัดลำปาง “สพฐ.เกมส์” ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดลำปาง  ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัยต่อไป โดยมีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล และ คีตะมวยไทย ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้

 1. กีฬาฟุตบอล (ชาย)
  –  รุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง     สังกัดเอกชน
  –  รุ่นอายุ 15 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
  –  รุ่นอายุ 18 ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
 1. กีฬาวอลเลย์บอล
  –  รุ่นอายุ 12 ปี    (ชาย) โรงเรียนไตรภพวิทยา        สังกัดเอกชน (หญิง)  โรงเรียนบ้านจัววิทยา       สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2
  –  รุ่นอายุ 15 ปี    (ชาย) โรงเรียนวังเหนือวิทยา       สังกัด สพม.35 ลำปาง (หญิง) โรงเรียนลำปางกัลยาณี      สังกัด สพม.35 ลำปาง
  –  รุ่นอายุ 18 ปี    (ชาย) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัด สพม.35 ลำปาง (หญิง) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัด สพม.35 ลำปาง
 1. เซปักตะกร้อ
  –   รุ่นอายุ 12 ปี    (ชาย) โรงเรียนบ้านแม่เย็น          สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 (หญิง) โรงเรียนบ้านแม่เย็น         สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3
  –   รุ่นอายุ 15 ปี    (ชาย) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง (หญิง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
  –   รุ่นอายุ 18 ปี    (ชาย) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง (หญิง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
 1. ฟุตซอล
  –   รุ่นอายุ 12 ปี        (ชาย) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง   สังกัด เอกชน
  –   รุ่นอายุ 15 ปี        (ชาย) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัด สพม.35 ลำปาง
  –   รุ่นอายุ 18 ปี        (ชาย)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัด สพม.35 ลำปาง
 1. บาสเกตบอล
  –   รุ่นอายุ 12 ปี    (ชาย) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง    สังกัด เอกชน
  –   รุ่นอายุ 15 ปี    (ชาย) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง   สังกัด เอกชน (หญิง) โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง    สังกัด เอกชน
  –   รุ่นอายุ 18 ปี    (ชาย) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัด สพม.35 ลำปาง
 1. คีตะมวยไทย
  –   รุ่นอายุ 12 ปี  (รวม) โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง    สังกัด สพป. ลำปาง เขต 2
  –   รุ่นอายุ 15 ปี  (รวม) โรงเรียนบ้านแม่ตีบ             สังกัด  สพป. ลำปาง เขต 1
  –   รุ่นอายุ 18 ปี  (รวม) โรงเรียนลำปางกัลยาณี         สังกัด สพม.35 ลำปาง

สำหรับทีมชนะเลิศอับดับ 1 ทุกรายการ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย