สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการนำเสนอปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้