กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในบริเวณลานหน้าสำนักงานเขต ขอขอบคุณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ให้ความอนุเคราะห์ต้นไม้ในครั้งนี้… https://youtu.be/OQD5icUb2qg  ภาพ:ข่าว พินีภรณ์