สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ผนึกกำลัง ขรก.ครูกว่า1400 คน สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผนึกกำลัง ผู้บริหารสถานศึกษา 119 โรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด กว่า 1,400 คน ปฏิบัติการเชิงรุก สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ พร้อมรับทราบปัญหา ชี้แจงทำความเข้าใจ วางแผนร่วมกันกับผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)
*******************************************
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้มอบหมายนโยบายและสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 119 โรงเรียน ทั้ง 4 อำเภอ เมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย ดำเนินการสำรวจความพร้อมและรับทราบปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยเฉพาะจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนทางไกล โดยขณะนี้ทุกโรงเรียน โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กว่า 1400 คน ปฏิบิติการเชิงรุกลงพื้นทีสำรวจทั้งการส่งแบบสำรวจไปทางโซเชียลมีเดีย การประชุมผู้ปกครอง และ พบผู้ปกครองที่บ้าน ทั้งนี้ นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้แนวทางแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยใข้มาตรการ Social distance คือการสวมใส่หน้ากาก พกเจลล้างมือ และการเว้นระยะห่าง ในการออกปฏิบัติลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

   

ชมภาพกิจกรรมเพื่มเติม คลิกที่นี่