++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอนทางไกล (DLTV) โดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู++

^^วันพฤหัสบดี ที่ 14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน   เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการสอนทางไกล (DLTV) โดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู    ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อน  “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้  มีรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว  ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ///  ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน