กิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียง” ช่วยกันซื้อ ช่วยกันขาย เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน 23-11-2561 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

23-11-2561

กิจกรรม “ตลาดนัดพอเพียง” ช่วยกันซื้อ ช่วยกันขาย เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3  เป็นการสอนทักษะชีวิต โดยการฝึกปฎิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ รู้ตัวเอง เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

 

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

นายนิพนธ์ มณีรัตน์