ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 บรรยายพิเศษการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์ โควิท-19

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บรรยายพิเศษการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์ โควิท-19 การนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและการขับเคลื่อนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ที่ 9 (ศรีเชียงใหม่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายมติชน มูลสูตร รองผอ.สพป.นค.1 คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูวิชาการ เข้าร่วมประชุม สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด