สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุม โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีข้อราชการนโยบายที่สำคัญแจ้งตามรายละเอียดและสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้ที่ 1. เพจ Facebook สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2. ช่อง Youtube สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ( KPT1 Channel)

สพป.กพ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุม โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีข้อราชการนโยบายที่สำคัญแจ้งตามรายละเอียดและสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้ที่ 1. เพจ Facebook สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2. ช่อง Youtube สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ( KPT1 Channel)