สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาพิเศษ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โควิด-19 และเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีคณะทำงานและสื่อมวลชน ร่วมติดตามการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จังหวัดนนทบุรี

รายงาน : อัจฉรา/บรรพต
ถ่ายภาพ : ชุติมา/วุฒิภัทร