ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและด้านอาคารสถานที่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และด้านอาคารสถานที่ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านห้วยหาร โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนสุนทราภิบาล โรงเรียนวัดปลายสระ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต โรงเรียนบ้านกุมแป