สพป.พังงา รวมใจ สู้ภัย โควิด-๑๙ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดให้ครัวเรือนนักเรียน

นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายสมภาพ  นาคพันธ์ และนายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมบุคลากร สพป.พังงา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด ให้กับประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีตัวแทนของแต่ละอำเภอนำไปมอบให้ถึงบ้านนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ลำบาก ขาดรายได้ จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓