สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กระจายกำลังลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 นำทีมรอง ผอ.สพป.ปข. 1 พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ผู้บริหารสถานศึกษา  ประธานชมรมครูผู้บริหารสถานศึกษา  ประธานศูนย์ฯ กลุ่มโรงเรียน ผู้แทน ก.ต.ป.น.และ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนเขตอำเภอในแต่ละเขตอำเภอ กระจายกำลังลงพื้นทีโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ฯ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และ อำเภอบางสะพานน้อย  เพื่อนิเทศ ติดตาม รับฟังปัญหาในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่