ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน การถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และคุณครูวิชาการประจำโรงเรียนทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสังคม 1 เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย