ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล (DLTV)

วันที่ 19  พฤษภาคม 2563 นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โควิด-19  โดยในวันนี้  ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์   พร้อมเยี่ยมบ้าน พบปะผู้ปกครองและนักเรียน ในเขตบริการของโรงเรียน  บ้านบุฤๅษี  บ้านรัตนะ  และบ้านเสม็ด (ประชารัฐนุเคราะห์  เห็นความตั้งใจและความร่วมมือจากผู้ปกครอง  นักเรียนได้เรียนตามสภาพความพร้อม  โดยมีผู้ปกครองช่วยกำกับดูแล ในส่วนของโรงเรียน  จะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่ง  คอยประสานและติดต่อกับผู้ปกครอง  ทางโทรศัพท์ /  กลุ่มไลน์  กรณีมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ  ในการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)