สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ซึ่งโรงเรียนภูขัดฯ ไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงแก้ปัญหาโดยให้ครูสอนตามบ้าน และโรงเรียนบ้านนาคล้าย  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก