สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยรองทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองสนิท ประหา รองสมาน เวียงปฎิ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ที่เกี่ยวข้องรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน จาก นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก